Translate

Formats d'arxiu gràfic (Imatge)

Un format d'un arxiu gràfic ve definit per la manera en la que guardem una imatge i tota la informació que  conté. Cada format té una major resolució o menor. Però tot i això les de baixa calitat tenen avantatges com ara poder-les penjar a internet amb més velocitat a internet.

BMP(bitmap): És un tipus d'arxiu per a gràfics basat en el mapa de bits. Es l'estàndar dels sistemes operatius de Microsoft. Cada píxel té associat un nombre determinat de bits per a representar el color que conté.GIF

GIF(graphics interchange format): 
GIF (acrònim de Graphics Interchange FormatFormat d'intercanvi de gràfics), és un format per a la compressió d'arxius d'imatge més populars a Internet i fou desenvolupat per CompuServe. Un gif amb poques paraules és un imatge amb moviment.


TIFF(Tagge-Image File Format)
La denominació en anglès "Tagged Image File Format" fa referència a un format d'arxiu d'imatges amb etiquetes. Es deu al fet que els fitxers TIFF contenen, a més de les dades de la imatge pròpiament dita, "etiquetes" en les quals s'arxiva informació sobre les característiques de la imatge, que serveix per al seu tractament posterior.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
JPEG és un algorisme dissenyat per a comprimir imatges estacionàries amb 24 bits de profunditat o en escala de grisos.
Fitxer:PNG transparency demonstration 2.png
PNG

PNG (portable network graphics): 
PNG és un format gràfic basat en un algoritme de compressió sense pèrdua per bitmaps no subjecte a patents. Aquest format va ser desenvolupat en bona part per solucionar les deficiències del format GIF i permet emmagatzemar imatges amb una major profunditat de contrast i altres dades importants.PSD. Format d'Adobe Photoshop: F
ormato estándar de Photoshop con soporte de capas.

RAW: 
Els fitxers RAW (de l'anglès cru), o fitxers d'imatge en cru, és un tipus de fitxer d'imatges que, a diferència dels més populars JPEG, no comprimeixen les dades de la imatge en guardar-la. Els fitxers RAW contenen la totalitat de les dades de la imatge tal com ha estat captada pel sensor digital de la càmera fotogràfica. En canvi, no inclouen informació sobre les característiques de l'exposició, com ara la correcció del color (correcció de blancs), el contrast i altres ajustaments realitzats manualment pel fotògraf o automàticament per la càmera.

0 comentarios: