Translate

Com insertar una taula bàsica al nostre blog en HTMLBlogger actualment no té la prestació per a poder inserir taules directament. I és per això que us porto un petit tutorial per a aprendre a inserir taules.
                                                      
                                                       Pas 1: Creem una nova entrada al nostre blog
imatge 1

Pas 2: A la part superior esquerra hi ha dues Opcions: "Redacta" i "HTML", (imatge 1) Escollim la opció HTML.

Pas 3: Copiem i enganxem aquest codi:

<TABLE BORDER="3" CELLSPACING="5" WIDTH="150"> 
     <TR> 
          <TD>1 </TD> <TD> 2 </TD>
     </TR> <TR>
          <TD>3 </TD> <TD> 4</TD>
         </TR>
                                                            </TABLE>

Pas 4: La taula ja haurà quedat inserida i ja podrem tornar a la opció "Redacta" (imatge 1) Per a inserir el text/imatges que desitgem.

0 comentarios: